Object

Planned object

Title: Opinia w sprawie z powództwa Pol-Dróg Dolny Śląsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieślach przeciwko Skarbowi Państwa – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę.Przedmiot opinii .: Ocena realizacji zadania pt. „Odnowa nawierzchni na drodze krajowej nr 36 na odcinku Krzelów-Wińsko od km 40+400 do km 46+300”

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information