Object

Planned object

Title: Opracowanie na okoliczność ustalenia związku pomiędzy zawartą przez EUROTECHNIKA Mariusz Wojtasik umową, a sposobem rozliczenia wykonanych prac, a także związku ilości wykonanych prac z dokumentacją projektową i warunkami wykonawczymi

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information