Object

Planned object

Title: Opracowanie wyników badań dotyczących zastosowania zsyntezowanych związków w ekstrakcji ciągłej (PEHFSD) oraz porównanie wyników z wynikami otrzymanymi metodą klasyczną dla jonów Pb(II) oraz Fe(III). Sprawdzenie selektywności otrzymanych związków.

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information