Object

Planned object

Title: Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Katarzyny Siwińskiej-Ciesielczyk na temat: „Kompleksowa synteza zmodyfikowanych form ditlenku tytanu wykazujących aktywność fotokatalityczną i elektrochemiczną”

Creator:

Macyk, Wojciech

Object type:

recenzja

Publication date:

2019.06.11

NumberOfPages:

2

Language:

pol

Relation:

Politechnika Poznańska

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Rights holder:

Macyk, Wojciech

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information