Object

Planned object

Title: Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Marcina Janczarka na temat: „Otrzymywanie i charakterystyka nowych materiałów opartych na tlenku tytanu (IV) ze szczególnym uwzględnieniem wpływu morfologii cząstek na aktywność fotokatalityczną”

Creator:

Stokłosa, Andrzej

Object type:

recenzja

Publication date:

2019.06.20

NumberOfPages:

6

Language:

pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Technologii Chemicznej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Rights holder:

Stokłosa, Andrzej

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information