Object

Title: Sposoby poprawy efektywności energetycznej instalacji oświetleniowych w budynkach użyteczności publicznej

Creator:

Sowa, Sławomir

Object type:

artykuł

Title execution:

Possible ways to improve the energy efficiency of the lighting system in public facilities

Abstract:

Efektywność energetyczna jest pojęciem stosowanym coraz częściej w zagadnieniach związanych z energooszczędnością oraz audytami energetycznymi obiektów. Poprawna efektywności energetycznej jest celem, które wyznacza sobie każdy z użytkowników, właścicieli obiektu. Jest także pakietem działań, których wprowadzanie narzucone zostało m.in. przez Unię Europejską. W artykule omówiono sposoby, możliwości poprawy efektywności energetycznej w instalacjach oświetleniowych obiektów użyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów edukacyjnych.. Przedstawiono również szacunkowe obliczenia, które wykazują zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przy wprowadzaniu danego sposobu oszczędności. Opisane sposoby mogą być stosowane rozdzielnie lub łączone, co zwiększy efektywność energetyczną. Zagadnienie poprawy efektywności energetycznej zarówno poszczególnych instalacji jak i całych obiektów znajduje się w kręgu zainteresowania ustawodawców, właścicieli obiektów, jak również naukowców. Wzrost efektywności energetycznej obiektów prócz oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i ciepła, to także większa dbałość o środowisko naturalne i zwiększenie komfortu użytkowania obiektów. Zaproponowane rozwiązania mogą być wykorzystane w większości budynków. Jedynie ich szczegółowa specyfika (konstrukcja, położenie, charakter użytkowania) decyduje o rodzaju, sposobie i zakresie zaimplementowania systemu poprawy efektywności energetycznej. Publikacja charakteryzuje różne sposoby poprawy efektywności energetycznej w instalacjach oświetleniowych, co może być pomocne przy podejmowaniu decyzji o wyborze odpowiedniego systemu i szacowaniu oszczędności, jakie przyniesie jego implementacja. ; Energy efficiency is a term that is being increasingly used in the area of energy efficiency and energy audits of the objects. The energy efficiency improvement is a set goal for each user, the property owners. It is also a package of measures, and the implementation has been imposed, inter alia, by the European Union. The article presents the methods and possibilities of improving energy efficiency in lighting installations of public utility facilities, with a focus on educational facilities. It also presents estimated calculations that show decreased electricity consumption by introducing a specific method of saving. The methods described above can be used individually or in a combination to increase energy efficiency. The issue of improving energy efficiency of both specific installations and entire facilities is in the area of intrest of legislators, property owners, as well as scientists. The energy efficiency of the facilities, besides savings in electricity and heat consumption, also increases the environmental care and improves the comfort of using the facilities. The presented solutions can be used in most buildings. It is only their specificity (construction, location, character of use) that determines the type, way and the scope of implementation of the energy efficiency improvement system. The publication shows various methods of improving energy efficiency in lighting installations, which can be useful while choosing the right system and estimating the savings that its implementation will generate.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Identifier:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:468044

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2019.98.0012

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 137-147

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Jun 26, 2019

In our library since:

Jun 26, 2019

Number of object content hits:

36

Number of object content views in PDF format

25

All available object's versions:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/560306

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information