Object

Planned object

Title: Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Katarzyny Siwińskiej-Ciesielczyk na temat: „Kompleksowa synteza zmodyfikowanych form ditlenku tytanu wykazujących aktywność fotokatalityczną i elektrochemiczną”

Creator:

Hupka, Jan

Object type:

recenzja

Publication date:

2019.05.31

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information