Obiekt

Tytuł: Ulepszona metoda momentów vs. funkcje pakietu obliczeniowego MATLAB System Identification Toolbox w zakresie estymacji parametrów prostych modeli dynamicznych w niestacjonarnych zagadnieniach wiroprądowych

Wariant tytułu:

Improved method of moments vs. functions of the MATLAB Identification Toolbox calculation package in the scope of estimation of simple parameters of dynamic models in eddy curent problems

Abstrakt:

Jedną z niewielu metod, pozwalających na wykorzystanie do estymacji parametrów modeli transmitancyjnych charakterystyki częstotliwościowej jest metoda momentów. W niniejszej pracy, na przykładach dynamicznych zagadnień wiroprądowych, autorzy przedstawią porównanie uproszczonych typowe modeli transmitancyjnych otrzymanych z charakterystyki częstotliwościowej i czasowej. Zbadana będzie zgodność modeli wyznaczonych ulepszoną metodą momentów z analogicznymi modelami uzyskanymi z wykorzystaniem komercyjnego pakietu obliczeniowego System Identification Toolbox™ (SIT) z pakietu MATLAB®. Adekwatność modeli uzyskanych ulepszoną metodą momentów oraz niezależnie, dzięki pakietowi System Identification Toolbox™, będzie sprawdzona przez porównanie zgodności odpowiednich charakterystyk czasowych i częstotliwościowych, uzyskanych przez rozwiązanie równania przewodnictwa lub zespolonego równania Helmholtza w programie COMSOL Multiphysics®. Autorzy wykażą konkurencyjność, a w niektórych przypadkach przewagę zmodyfikowanej metody momentów nad wybranymi funkcjami komercyjnego narzędzia. ; One of the few methods allowing to use the frequency response models for estimation of parameters is the improved moment method. In this paper, on selected examples of dynamic eddy current problems, the authors will practically present how simplified, typical transfer function`s models can be obtained from the frequency response of computer methods. The compatibility of the models determined by an improved method of moments with similar models obtained using the commercial System Identification Toolbox ™ from the MATLAB® package will be tested. The adequacy of the models obtained with the improved torque method and independently, thanks to the System Identification Toolbox ™, will be checked by comparing the compatibility of the relevant time characteristics and frequency characteristics obtained before direct solution of the conduct equation or complex Helmholtz equation in the COMSOL Multiphysics® program. The authors will show competitiveness and in some cases the advantage of an improved method of moments over selected features of the commercial System Identification Toolbox ™ for MATLAB®.

Wydawca:

Publishing House of Poznan University of Technology

Identyfikator:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:467119

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2019.97.0002

Język:

pol ; eng

Powiązania:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Udostępniane przez:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 17-28

Prawa:

wszystkie prawa zastrzeżone

Prawa dostępu:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Właściciel praw:

Politechnika Poznańska

Format obiektu cyfrowego:

application/pdf

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

7 cze 2019

Data dodania obiektu:

7 cze 2019

Liczba wyświetleń treści obiektu:

77

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

65

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/559439

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji