Object

Title: Wykorzystanie pasów postojowych dla taksówek w kontekście zarządzania pasem drogowym na przykładzie miasta Poznania

Title execution:

The effectiveness of taxi stands as a tool of road traffic management – case study: Poznan

Abstract:

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z pasami postojowymi dla taksówek w Poznaniu. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki zarządzania pasem drogowym oraz niespójności jego oznakowania. W celu analizy właściwego wykorzystania pasa drogowego wybrano 11 różnych postojów taksówek, dla których przeprowadzono pomiary. Badania pozwoliły określić kierunki zmian dla wybranych postojów, tj. ich utrzymanie lub likwidacja. Przedstawione wyniki badań wykazały, że w większości przypadków postoje taksówek nie są przystosowane do faktycznych potrzeb. Z kolei analizy oznakowania pokazały, że sposób oznakowywania narzucony przez rozporządzenie jest sprzeczny z zapisami ogólnymi ustawy i prowadzi do dezorientacji kierowców. Ostatecznie autorzy zaproponowali procedurę klasyfikacji postojów, w której uwzględniono trzy kryteria: średnia liczbę oczekujących taksówek, bezpieczeństwo miejsc postojowych oraz wykorzystanie ich przez inne pojazdy. ; The article presents issues of taxi bays in Poznan city. The purpose of this article is characteristics of management of the road lanes and proper markings of the road signs. In order to analyse the proper use of the road lane, the measurements were made for 11 several taxi bays (passengers taxi stops). The research allowed to determine the directions of changes for selected taxis bays i.e. maintenance, liquidation. It shows that in most cases taxi bays 260 Jakub Wiecanowski, Marcin Kiciński are not adapted to actual needs. However, the analysis of the taxi bays indicates the lack of justification for maintaining the current state and the necessity of introducing thorough changes. The authors proposed the classifications procedure of taxi stops. The procedure included three criteria: the average number of parking taxis, safety and effectiveness of taxi stands.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Identifier:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:467081

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2018.078.17

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 245-260

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Jun 5, 2019

In our library since:

Jun 5, 2019

Number of object content hits:

148

Number of object content views in PDF format

129

All available object's versions:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/559283

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information