Object

Planned object

Title: Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Katarzyny Siwińskiej-Ciesielczyk na temat: „Kompleksowa synteza zmodyfikowanych form ditlenku tytanu wykazujących aktywność fotokatalityczną i elektrochemiczną”

Creator:

Morawski, Antoni

Object type:

recenzja

Publication date:

2019.05.22

NumberOfPages:

12

Language:

pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Technologii Chemicznej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Rights holder:

Morawski, Antoni

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information