Object

Planned object

Title: Przeprowadzenie badań wytrzymałościowych w celu potwierdzenia koncepcji technologii wykonania próbek z CFRP oraz elementów konstrukcyjnych protezy

Creator:

Kędzia, Piotr

Object type:

raport z badań

Publication date:

2019.03.29

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information