Object

Planned object

Title: Wytworzenie funkcjonalnych układówkompozytowych metodą elektroprzędzenia, zwykorzystaniem wybranych polimerów orazbiopolimerów, z dodatkiem komponentównieorganicznych. Opracowanie i weryfikacja metodykiotrzymywania tych materiałów pod kątem ichzastosowania w procesie immobilizacji enzymów

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information