Object

Planned object

Title: Raport z badań przeprowadzonych w ramach umowy nr 06/62/2017/7 zawartej 22.03.2018 pomiędzy Politechniką Poznańską oraz mgr. inż. Karolem Rytlem i realizowanych w ramach projektu „Opracowanie metod otrzymywania transparentnych elektrod na bazie nanorurek węglowych i grafenu technikami Langmuira” nr 2016/21/N/ST8/03557 o numerze ERP 06/62/PNCN/3557

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information