Object

Title: Metoda trygonometryczna w pomiarach przemieszczeń mostowej przeprawy miejskiej sieci ciepłowniczej

Title execution:

Trigonometric method in displacement surveys of bridge crossing of the urban heating network

Abstract:

Diagnostyka obiektów mostowych ma szczególne znaczenie w odniesieniu do przepraw sieci ciepłowniczej, gdzie stabilność konstrukcji nośnej jest głównym gwarantem bezawaryjnego transferu energii cieplnej przez rzekę. Jednym ze szczególnie wrażliwych elementów tego typu mostów jest nierównomierne przemieszczanie się ich elementów składowych spowodowane czynnikami eksploatacyjnymi i atmosferycznymi. W tym zakresie nieocenione wydają się okresowe pomiary geodezyjne przepraw mostowych dające obraz występujących na nich przemieszczeń. Artykuł obejmuje ocenę tachimetrycznych pomiarów przemieszczeń ciepłowniczej przeprawy mostowej, w oparciu o kilka serii obserwacji mostu wiszącego, zlokalizowanego w północno-wschodniej części Poznania. Pomiary poprzedzono wstępną analizą dokładności. Do oceny odkształceń mostu przyjęto 64 punkty kontrolowane, zlokalizowane parami na konstrukcji i odciągach oraz 3 punkty odniesienia znajdujące się poza badanym obiektem. Wykonano trzy serie pomiarowe i każdą z nich porównano z pomiarem odniesienia z 2010 roku. Wyniki analizy przedstawiono w postaci tabelarycznej, jako przemieszczenia poziome i pionowe od stanu bazowego. Wykazano, że uzyskane parametry dokładnościowe pozwalają na wiarygodną ocenę stanu geometrycznego tej klasy konstrukcji. ; Diagnostics of bridge structures are of particular importance with regard to heating network crossings, where the stability of the supporting structure is the main guarantor of failure-free thermal energy transfer across the river. One of the particularly sensitive elements of this type of bridges is the uneven movement of their components caused by operational and atmospheric factors. In this respect, periodic trigonometric surveys of bridges seem to be invaluable giving an image of the displacements occurring on them. The article focuses on the estimation of displacement surveys of the heating bridge crossing, based on several series of observations of the suspension bridge, located in the north-eastern part of Poznań. The measurements were preceded by a preliminary analysis of accuracy. To assess the deformation of the bridge, 64 natural controlled points were selected, located on both sides of the structure and supporting ropes, and 3 reference points located outside the tested object. Three measuring series were made and each was compared with the reference measurement from 2010. The results of the analysis are presented in tabular form as horizontal and vertical displacements from the base state. It was shown that the obtained accuracy parameters allow for a reliable assessment of the geometrical state of this class of construction.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Identifier:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:462338

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2018.27.05

Language:

eng ; pol

Relation:

Strona czasopisma ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Politechnika Poznańska

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 61-74

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2019

In our library since:

Mar 13, 2019

Number of object content hits:

211

Number of object content views in PDF format

186

All available object's versions:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/555261

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information