Object

Title: Implementation of alternative algorithms for defining the transformation parameters of USK-2000 and coordinate systems of general layout during the marking operations

Title execution:

Implementacja alternatywnych algorytmów do definiowania parametrów transformacji systemu USK-2000 i układu współrzędnych ogólnego położenia podczas stabilizacji

Abstract:

Projektowanie i analiza algorytmu transformacji współrzędnych z ogólnego układu współrzędnych USK-2000 i odwrotnie, minimalizacja wpływu losowych błędów decyzji RTN i możliwość wyeliminowania błędów podstawowych we współrzędnych geodezyjnych punktów bazowych, poprzez zapewnienie optymalnej korelacji współrzędnych punktu w dwóch układach za pomocą metody iteracji i jej eksperymentalnego dowodu. Aby określić dokładność algorytmu, wykonano zarówno model, jak i prace eksperymentalne na wieloboku odniesienia w warunkach budowy. Proponowany algorytm obliczania, oparty na metodzie iteracji i funkcji celu, minimalizujący długości wektora, które nie są zgodne z współrzędnymi otrzymanymi z pomiarów, pozwala na przekształcenie współrzędnych punktu w obszarze konstrukcyjnym z dokładnością 1 mm. Praca koncentruje się na zastosowaniu metody iteracji do transformacji punktów i realizacji celu, która minimalizuje długości wektorów, które nie są zgodne ze współrzędnymi, wynikającymi z pomiarów i obliczeń. Takie podejście rozwiązuje problem błędów poziomej lokalizacji geodezyjnych punktów sieci i błędów w definiowaniu współrzędnych punktów zwrotnych czerwonych linii i istniejących konstrukcji. ; The purpose of the research is designing and analyzing the algorithm of coordinates transformation from the general layout coordinate system in USK-2000 and conversely, minimizing the influence of random errors of RTN corrections and opportunity to eliminate crude errors in the coordinates of geodesic base points, by providing the optimal correlation of point coordinates in two systems with the help of iteration method and its experimental proof. To define the accuracy of the algorithm, both model and experimental works were accomplished on the reference polygon in the conditions of construction site. The suggested algorithm of calculation, that is based on the method of iteration and objective function, that minimizes the lengths of vector, that do not comply with the coordinates received from the measurements allows to transform the point coordinates of the construction area with the mm accuracy. The work focuses on using the iteration method for transformation of the points and implementation of the objective, that minimizes the vector lengths, that are not consistent with the coordinates, resulting from the measurements and calculations. Such approach solves the problem of the errors of the horizontal location of geodesic network points and errors in defining the coordinates of turning points of red lines (projected system of lines that regulates the construction process; any building should not cross the red lines) and existing constructions.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Identifier:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:462249

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2018.27.04

Language:

eng ; pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 49-60

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Mar 11, 2019

In our library since:

Mar 11, 2019

Number of object content hits:

35

Number of object content views in PDF format

8

All available object's versions:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/555078

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information