Object

Title: Analiza wybranych przemieszczeń osiowych bezstykowego toru kolejowego powstających podczas jego eksploatacji

Title execution:

Analysis of chosen axial displacements of railway jointless track arising during its operating

Abstract:

Podczas eksploatacji bezstykowego toru kolejowego dochodzi do powstawania osiowych przemieszczeń podłużnych na jego długości. Koincydencja wielu czynników prowadzi do powstawania niekorzystnych mikroprzemieszczeń szyn, które mogą przybrać formę przemieszczeń w postaci np. pełzania czy poślizgu toru na współpracującym podłożu (po przekroczeniu przemieszczeń określonych jako graniczne). W pracy przedstawiono analizę następujących czynników powodujących przemieszczenia podłużne toru kolejowego: – różne działanie temperatury (insolacja szyny), – zmienną, podczas eksploatacji, aktualną temperaturę neutralną, – różną temperaturę przytwierdzenia szyny do podkładów podczas jego budowy, – nierównomierny rozkład temperatury na długości toru kolejowego, – działanie poziomych sił wymuszających (np. hamowanie pociągów). Powstające podczas eksploatacji czynniki wymuszające, wywołują lokalne, strefowe przemieszczenia poziome przekrojów poprzecznych szyny (szczególnie niekorzystne w strefie centralnej bezstykowego toru kolejowego). Przemieszczenia osiowe toru powodują reakcję poziomą podłoża w takim stopniu, na jaki pozwala wartość powstającego przemieszczenia (rys. 1, 2 i 5. W pracy zawarto również przykłady obliczeniowe, wykresy i tabele obrazujące wpływ analizowanych parametrów na otrzymywane przemieszczenia podłużne bezstykowego toru kolejowego. ; During a railway jointless track operating come to arising the axial longitudinal displacements on its length. Coincidence of many factors leads to arising the unfavourable micro-displacements of rails, which can take a form of displacements in shape e.g. creep or track slip on cooperating subgrade (after overflow the limiting displacements). In the paper is shown an analysis of following factors causing a CWR track’s longitudinal displacements: a different rail heating (rail insolation), a variable, during operating, actual neutral temperature of rail, a different temperature of final rail fastening to sleeper during its building, a non-uniform temperature distribution on the railway track’s length, an action of longitudinal forcing force (e.g. train braking). Arising during railway track operating the forcing factors causing the local, zonal the longitudinal displacements of rail cross-sections (particularly unfavourable in confined zone of jointless track). Axial displacements of track induce a longitudinal reaction of roadbed in such a degree on which a arising displacements allow (figs. 1, 2, 5). In paper also the computational examples, diagrams and tables reflecting influence of analyzed parameters on obtained a CWR track’s longitudinal displacements on its length are enclosed.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Identifier:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:462184

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2018.27.01

Language:

eng ; pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 7-24

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Mar 8, 2019

In our library since:

Mar 8, 2019

Number of object content hits:

43

Number of object content views in PDF format

15

All available object's versions:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/554997

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information