Object

Planned object

Title: Opracowanie innowacyjnej technologii recyklingu materiałowego polimerów termoplastycznych na bazie recyklatu PE,PP i ich mieszanin celem otrzymania innowacyjnego składu regranulatów.Zad.3. Charaktrystyka właściwości wyrobów uzyskanych z różnych regranulatów

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information