Object

Planned object

Title: Raport z badań przeprowadzonych w ramach umowy nr 06/62/2018/4 zawartej 22.02.2018 pomiędzy Politechniką Poznańską oraz mgr. inż. Kamilem Kędzierskim i realizowanych w ramach projektu „Cienkie warstwy nanorurek węglowych jako elektrody elastycznych barwnikowych ogniw fotowoltaicznych” nr 2015/17/N/ST8/00295 o numerze ERP 06/62/PNCN/0295

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information