Object

Planned object

Title: Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Iwony Cybulskiej na temat: „Technologie waloryzacji materiałów lignocelulozowych w celu otrzymywania bioproduktów jako alternatywy dla obecnych paliw kopalnych i produktów petrochemicznych”

Creator:

Chrzanowski, Łukasz

Object type:

recenzja

Publication date:

2019.01.01

NumberOfPages:

10

Language:

pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Technologii Chemicznej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Rights holder:

Chrzanowski, Łukasz

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information