Obiekt

Tytuł: Projektowanie mostów na obciążenia wg klas MLC – analiza obowiązujących przepisów

Twórca:

Ratajczak, Grzegorz

Typ obiektu:

artykuł

Wariant tytułu:

Bridges design on MLC class loads - analysis of formal polish regulations

Abstrakt:

W referacie analizuje się różne formalne pojęcia związane z obciążeniami ruchomymi drogowych obiektów mostowych. Następnie przeprowadza się przegląd obowiązujących w tym zakresie przepisów techniczno – budowlanych ze szczególnymi uwzględnieniem wojskowej klasyfikacji obciążeń (klasy MLC). Wskazuje się na brak spójności w obowiązujących przepisach i konsekwencje jakie mogą z tego wynikać. Dla 30 różnych obiektów mostowych zaprojektowanych na klasę obciążenia A wg PN-S-85- 10030, a znajdujących się w ciągu jednej z autostrad oraz drogi ekspresowej, wyznaczono klasę obciążenia MLC. Przytoczone przykłady pokazują, że klasa obciążenia A nie we wszystkich wypadkach gwarantuje uzyskanie klasy MLC 100/150. Analizuje się różne parametry obiektu mostowego, które mogą decydować o przypisanej mu klasie obciążenia MLC. Ponadto zwraca się uwagę na brak regulacji dotyczących wyznaczenia obciążeń poziomych powodowanych przez obciążenia MLC i możliwy ich wpływ na projektowanie obiektów mostowych. Referat kończy się wnioskami z których najważniejsze postulują konieczność jednoznacznego zdefiniowania klasy MLC dla obiektów projektowanych lub istniejących, zwłaszcza w ciągu autostrad i dróg ekspresowych oraz uzupełnieniem regulacji w sprawie obciążeń poziomych od obciążeń pojazdami wojskowymi. ; The paper analyzes various formal concepts related to the live loads of road bridges. Then a review of the technical and construction regulations in force in this respect is carried out, with particular emphasis on the military load classification (MLC class). It points out the lack of consistency in the polish regulations in force and the consequences that may result from this. For 30 different bridge structures designed for the load class A according to PN-S-85-10030, and located within one of the motorways and the expressway, the MLC load class was determined. The examples cited show that load class A does not guarantee MLC class 100/150 in all cases. Different parameters of a bridge structure are analyzed, which may decide about the MLC load class assigned to it. In addition, attention is paid to the lack of regulation regarding the determination of horizontal loads caused by MLC loads and their possible impact on the design of bridges. The paper ends with conclusions from which the most important postulate the necessity of unambiguously defining the MLC class for designed or existed bridge structures, especially in the course of motorways and expressways, as well as supplementing the existed regulation regarding horizontal loads from loads caused by military vehicle.

Wydawca:

Publishing House of Poznan University of Technology

Miejsce wydania:

Poznań

Identyfikator:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:458354

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2018.26.14

Język:

eng ; pol

Powiązania:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Udostępniane przez:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 171-191

Prawa:

wszystkie prawa zastrzeżone

Prawa dostępu:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Właściciel praw:

Politechnika Poznańska

Format obiektu cyfrowego:

application/pdf

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

1 lut 2019

Data dodania obiektu:

1 lut 2019

Liczba wyświetleń treści obiektu:

891

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

864

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/551529

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji