Object

Title: Badania pod próbnym obciążeniem stalowego mostu drogowego nad śluzą kanału Odry w Lipkach

Creator:

Rabiega, Józef

Object type:

artykuł

Title execution:

Load test of a steel bridge over Odra canal lock in Lipki

Abstract:

W referacie opisano jednoprzęsłowy obiekt mostowy zlokalizowany w miejscowości Lipki nad głową śluzy kanału Odry (stopień wodny Lipki). Most ma konstrukcję stalową, spawaną o ustroju nośnym z blachownic połączonych w cztery tandemy. Rozpiętość teoretyczna mostu wynosi lt = 25,25 m przy wysokości konstrukcyjnej hk = 1,148 m. Konstrukcję wykonano ze stali gatunku St3M. Obiekt zaprojektowano na obciążenie normowe klasy C wg PN-85/S-10030. Badania mostu pod próbnym obciążeniem zostały przeprowadzone w 1993 r., zgodnie z wymogami normy PN-89/S-10050. Pomierzone wartości ugięć belek głównych przęsła okazały się mniejsze od wyznaczonych obliczeniowo, zaś ugięcia miały charakter sprężysty. Obiekt został dopuszczony do eksploatacji. W 2017 r. wykonano dwie ekspertyzy techniczne tego obiektu z uwagi na wykonywane w okolicy roboty budowlane i prowadzony w związku z nimi ciężki ruch technologiczny po omawianym moście. Ekspertyzy zostały wykonane przed i po robotach. Na potrzeby tych opracowań dokonano inwentaryzacji przedmiotowego obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem jego uszkodzeń. Wykonano także badania próbki stali pobranej z przęsła mostu, które potwierdziły, że wykonano je ze stali St3M, oraz analizę statyczno-wytrzymałościową ustroju nośnego. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że obiekt spełnia warunki nośności dla obciążenia klasy B wg PN-85/S-10030, a więc wyższej niż pierwotnie zakładano. ; The text describes one-span bridge over Odra canal lock in Lipki (Lipki barrage). The bridge is a welded steel structure with plate girders in tandem arrangement. The bridge has a span of 25,25 m and construction height of 1,148 m. The structure was erected using St3M structural steel. It was designed for a C-class load defined in Polish Norm PN-85/S-10030. Static load tests were conducted in 1993, in accordance with the requirements of PN-89/S-10050. The values of the deflections measured for the beams turned out to be lower than previously calculated, and they were fully reversible. The bridge was opened for use. In 2017, due to nearby construction work and related heavy traffic, professional evaluations had been conducted. For the purpose of the evaluation a complete inventory was made, with particular focus on corruption. In addition, tests of steel samples were carried, confirming that the span was built with St3M steel, and also structural analysis of the span was made. Calculations show that the bridge satisfies the requirements of B load class defined in PN-85/S-10030, higher than previously expected.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Identifier:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:458318

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2018.26.12

Language:

eng ; pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 151-160

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Feb 28, 2019

In our library since:

Feb 1, 2019

Number of object content hits:

103

Number of object content views in PDF format

77

All available object's versions:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/551504

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information