Object

Planned object

Title: Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Iwony Cybulskiej na temat: „Technologie waloryzacji materiałów lignocelulozowych w celu otrzymywania bioproduktów jako alternatywy dla obecnych paliw kopalnych i produktów petrochemicznych”

Creator:

Bielecki, Stanisław

Object type:

recenzja

Publication date:

2018.12.30

NumberOfPages:

5

Language:

pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Technologii Chemicznej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Rights holder:

Bielecki, Stanisław

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information