Object

Title: Specyfika kompleksowego ujęcia edukacji w zakresie ergonomii w bezpieczeństwie pracy

Title execution:

Specification of a comprehensive approach to education within ergonomics in work safety

Abstract:

Każde celowe działanie ludzkie powinno bazować na rozległych i aktualizowanych zasobach wiedzy. Tylko wtedy ma szansę być skuteczne i przynieść oczekiwane rezultaty. Jest to szczególnie ważne, gdy działanie to zapewnia człowiekowi nie tylko przetrwanie w sensie biologicznym, ale realizację podstawowych jego potrzeb, z potrzebą bezpieczeństwa na czele. Wiedza zatem stanowi fundament życia ludzkiego i jest niezbywalnym warunkiem rozwoju cywilizacyjnego. Edukacja, a zwłaszcza edukacja przyszłych inżynierów, nie może ograniczać się do rozwijania umiejętności praktycznych, nawet jeśli bazują one na doświadczeniach pokoleń. Musi oprócz tego dostarczać zasobów wiedzy i kształtować postawy poszerzania jej zakresu. Przyjmuje się, że inżynier przede wszystkim powinien umieć działać w konkretnych sytuacjach oraz znajdować rozwiązania realnych problemów. Jednakże postęp techniczny i cywilizacyjny stawia przed tą grupa zawodową wciąż nowe wyzwania, które wymagają nowych rodzajów kompetencji, działania w obszarach interdyscyplinarnych, a w końcu dokonywania odkryć poszerzających wiedzę. A zatem niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie relacji interdyscyplinarnych w procesie edukacji inżynierów. ; Every intentional human action should be based on extensive and current knowledge. Only then does it have a chance to be effective and to bring about the expected results. It is particularly important when the action undertaken ensures not only biological survival, but also fulfils basic human needs, with the need for safety at the forefront. Education, especially education of future engineers, cannot be reduced to only developing practical skills, even if they are based on the experience of former generations. In addition, education must provide knowledge and form attitudes for widening its scope. It is assumed that an engineer should above all know how to act in determined situations and find solutions for real problems. However, the progress of technology and civilization confronts this group with new challenges that appear constantly and that require new kinds of competences, actions in interdisciplinary areas and discoveries that will expand the knowledge base. Education in the sphere of safety includes content that is directly related with the ergonomic approach. Therefore it has features of a system, it is interdisciplinary and focused on the education process of engineers.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Identifier:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:457798

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2016.069.01

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 5-16

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Jan 29, 2019

In our library since:

Jan 29, 2019

Number of object content hits:

23

Number of object content views in PDF format

4

All available object's versions:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/551040

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information