Object

Title: Determinanty i wyzwania globalnego sourcingu usług IT

Title execution:

Determinants and challenges of global sourcing of IT services

Abstract:

Podejmowanie decyzji sourcingowych w odniesieniu do usług IT stanowi interesujący obszar badań teoretycznych i empirycznych w zakresie zarządzania IT (w tym zarządzania usługami i projektami IT). Związane to jest z wieloma istotnymi problemami jak np.: zarządzaniem zasobami organizacji w dobie globalizacji i wirtualizacji przedsiębiorstw; rozwojem i doskonaleniem IT; wpływem relacji sourcingowych z dostawcami usług IT na innowacyjność i wzrost konkurencyjności firm. Celem artykułu jest wskazanie aktualnych trendów w praktyce zarządzania obszarem IT organizacji oraz określenie determinant decyzji odnośnie implementacji modeli sourcingowych dotyczących realizacji/świadczenia usług IT z wykorzystaniem zasobów globalnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa informacyjnego. Na podstawie analizy literatury, przeprowadzonych badań, własnych doświadczeń oraz dotychczasowych publikacji autorzy wskażą m.in.: istotę i przesłanki sourcingu usług, trendy w sourcingu usług IT w Polsce, uwarunkowania społeczno-ekonomiczne relokacji usług IT, zagrożenia z nią związane oraz jej wpływ na bezpieczeństwo informacyjne. ; Taking sourcing decisions and implementing sourcing models in relation to IT services is an interesting area of theoretical as well as empirical research in the field of IT management (including service management and IT project management). It is connected with many important issues, such as: management of the organization's resources in the era of globalization and enterprise virtualization; development and improvement of IT; the impact of sourcing relations with IT service providers on innovation and increase of companies' competitiveness. The aim of the article is to indicate current trends in the practice of enterprise IT management and to define the determinants of decisions regarding the implementation of sourcing models connected with the implementation of IT services using global resources, with particular emphasis on information security aspects. Based on the analysis of literature, personal experience and previous publications, the Authors discuss the essence and reasons for IT sourcing, trends in sourcing of IT services, socio-economic conditions for the relocation of IT services, threats related to the relocation of IT services and its impact on information security.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Identifier:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:457558

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2018.077.15

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 231-244

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Jan 25, 2019

In our library since:

Jan 25, 2019

Number of object content hits:

109

Number of object content views in PDF format

92

All available object's versions:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/550700

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information