Obiekt

Tytuł: Bank corporate financing: world experience and Ukrainian realities

Wariant tytułu:

Finansowanie bankowe biznesu korporacyjnego: doświadczenia światowe i ukraińskie realia

Abstrakt:

The article investigates the international experience of corporate financing, in particular, bank financing and its peculiarities in Ukraine. The analysis was carried out according to World Bank and Eurostat data and showed that in the highly developed countries of the world, which are part of the OECD and in most EU countries, corporations have broad opportunities for access to external sources of funding and actively use various instruments of bank financing of entrepreneurial activity. Therefore, a significant share of investments and working capital of enterprises is funded by banks. The opposite situation exists in developing countries and countries with transition economies, including Ukraine. Most of these countries have limited access to sources of external financing, difficulties in obtaining bank loans, and the share of investment and working capital funded by banks in these countries is low. In recent years, Ukraine has been faced with difficulties related to the political and economic situation in the country, which led to a deep economic crisis and a crisis in the national banking sector, which adversely affected businesses’ availability for bank financing. The article proposes the author's vision of prospective ways to increase the accessibility of bank lending to corporations in Ukraine, namely: macroeconomic stabilization in the country; stimulating monetary policy; development of state programs of financial support for entrepreneurship and business, as well as creation of favorable conditions for the functioning of powerful domestic and transnational banks in Ukraine; and the functioning of the Ukrainian banking system in a transparent and competitive environment of the modern globalized financial system. ; Artykuł poświęcony jest międzynarodowemu doświadczeniu finansowania biznesu korporacyjnego, a w szczególności finansowaniu bankowemu, jego specyfice w różnych krajach świata oraz cechom szczególnym na Ukrainie. Analiza przeprowadzona na podstawie danych Banku Światowego oraz Eurostatu pokazała, że w wysoko rozwiniętych krajach świata należących do OECD oraz w większości krajów UE biznes korporacyjny ma szerokie możliwości dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, aktywnie korzysta z różnych narzędzi finansowania bankowego działalności przedsiębiorczej, skutkiem czego jest znaczny udział inwestycji i środków obrotowych przedsiębiorstw, które finansowane są przez banki. Odwrotna sytuacja ukształtowała się w krajach rozwijających się oraz w krajach z gospodarką przejściową, do których należy także Ukraina. W większości tych krajów jest ograniczony dostęp do źródeł finansowania zewnętrznego oraz istnieją trudności w uzyskiwaniu kredytów bankowych, a udział inwestycji i środków obrotowych finansowanych przez banki jest niewielki. Ukraińską specyfikę w ostatnich latach stanowią problemy związane z sytuacją polityczno-gospodarczą w kraju, które doprowadziły do głębokiego kryzysu gospodarczego oraz do kryzysu w krajowym sektorze bankowym, co negatywnie wpłynęło na dostępność finansowania bankowego dla biznesu. W artykule zaproponowano autorskie spojrzenie na perspektywiczne drogi wzrostu dostępności kredytowania bankowego dla biznesu korporacyjnego, a w szczególności: stabilizacja makroekonomiczna w kraju; stymulująca polityka monetarna; rozwój państwowych programów wsparcia finansowego przedsiębiorczości i biznesu, a także stworzenie sprzyjających warunków do funkcjonowania na Ukrainie dużych banków krajowych i transnarodowych oraz do funkcjonowania krajowego systemu bankowego w przejrzystym i konkurencyjnym środowisku współczesnego, zglobalizowanego systemu finansowego.

Wydawca:

Publishing House of Poznan University of Technology

Identyfikator:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:457158

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2018.077.07

Język:

pol ; eng

Powiązania:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Udostępniane przez:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 107-125

Prawa:

wszystkie prawa zastrzeżone

Prawa dostępu:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Właściciel praw:

Politechnika Poznańska

Format obiektu cyfrowego:

application/pdf

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

23 sty 2019

Data dodania obiektu:

23 sty 2019

Liczba wyświetleń treści obiektu:

20

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

5

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/550246

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji