Obiekt

Tytuł: Evaluating the entrepreneurship policy and programmes

Twórca:

Kubera, Paulina

Typ obiektu:

artykuł

Wariant tytułu:

Ewaluacja polityki i programów wsparcia dla przedsiębiorców

Abstrakt:

Public policy to promote entrepreneurship can be of a two-fold nature. It can focus on lowering barriers or on providing direct support to entrepreneurs. Particularly in the latter case, there is a strong need for identifying the effects of policy outcomes. The paper explains the role of evaluation in the public policy cycle, reviews the methodological approaches to evaluation of SME and entrepreneurship policies and programmes in developed countries as well as discusses the challenges in entrepreneurship policy evaluation stemming from the move from narrowly defined outputs to more holistic evaluation frameworks. To this end, qualitative data analysis is performed to recognise practices of OECD countries in this field, identify good practices and enrich the ongoing debate about how to assess SME and entrepreneurship policies and programmes in a more comprehensive and holistic way drawing on the core concepts of systems thinking. ; Działania państwa na rzecz wspierania przedsiębiorczości mogą być dwojakiego rodzaju. Mogą koncentrować się na znoszeniu barier prowadzenia działalności gospodarczej lub na dostarczaniu bezpośredniego wsparcia dla przedsiębiorców. Szczególnie w tym drugim przypadku, identyfikacja efektów prowadzonej polityki jest sprawą kluczową. Artkuł wyjaśnia rolę ewaluacji w cyklu polityk publicznych, dokonuje przeglądu stosowanych podejść metodologicznych do ewaluacji polityki i programów przedsiębiorczości w krajach rozwiniętych, a także omawia wyzwania stojące przed ich ewaluacją wynikające z przeniesienia punktu ciężkości z wąsko zdefiniowanych produktów (outputs) w kierunku oceny bardziej całościowej. W artykule zastosowano analizę jakościową do rozpoznania praktyki państw OECD w zakresie ewaluacji programów wsparcia przedsiębiorczości, identyfikacji dobrych praktyk i przybliżenia problemu oceny polityki przedsiębiorczości odwołując się do koncepcji systemowych.

Wydawca:

Publishing House of Poznan University of Technology

Identyfikator:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:456759

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2018.076.10

Język:

pol ; eng

Powiązania:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Udostępniane przez:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 135-148

Prawa:

wszystkie prawa zastrzeżone

Prawa dostępu:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Właściciel praw:

Politechnika Poznańska

Format obiektu cyfrowego:

application/pdf

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-01-21

Data dodania obiektu:

2019-01-21

Liczba wyświetleń treści obiektu:

25

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

7

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/549621

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji