Object

Title: Evaluating the entrepreneurship policy and programmes

Creator:

Kubera, Paulina

Object type:

artykuł

Title execution:

Ewaluacja polityki i programów wsparcia dla przedsiębiorców

Abstract:

Public policy to promote entrepreneurship can be of a two-fold nature. It can focus on lowering barriers or on providing direct support to entrepreneurs. Particularly in the latter case, there is a strong need for identifying the effects of policy outcomes. The paper explains the role of evaluation in the public policy cycle, reviews the methodological approaches to evaluation of SME and entrepreneurship policies and programmes in developed countries as well as discusses the challenges in entrepreneurship policy evaluation stemming from the move from narrowly defined outputs to more holistic evaluation frameworks. To this end, qualitative data analysis is performed to recognise practices of OECD countries in this field, identify good practices and enrich the ongoing debate about how to assess SME and entrepreneurship policies and programmes in a more comprehensive and holistic way drawing on the core concepts of systems thinking. ; Działania państwa na rzecz wspierania przedsiębiorczości mogą być dwojakiego rodzaju. Mogą koncentrować się na znoszeniu barier prowadzenia działalności gospodarczej lub na dostarczaniu bezpośredniego wsparcia dla przedsiębiorców. Szczególnie w tym drugim przypadku, identyfikacja efektów prowadzonej polityki jest sprawą kluczową. Artkuł wyjaśnia rolę ewaluacji w cyklu polityk publicznych, dokonuje przeglądu stosowanych podejść metodologicznych do ewaluacji polityki i programów przedsiębiorczości w krajach rozwiniętych, a także omawia wyzwania stojące przed ich ewaluacją wynikające z przeniesienia punktu ciężkości z wąsko zdefiniowanych produktów (outputs) w kierunku oceny bardziej całościowej. W artykule zastosowano analizę jakościową do rozpoznania praktyki państw OECD w zakresie ewaluacji programów wsparcia przedsiębiorczości, identyfikacji dobrych praktyk i przybliżenia problemu oceny polityki przedsiębiorczości odwołując się do koncepcji systemowych.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Identifier:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:456759

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2018.076.10

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 135-148

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Jan 21, 2019

In our library since:

Jan 21, 2019

Number of object content hits:

25

Number of object content views in PDF format

7

All available object's versions:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/549621

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information