Object

Title: Model uniwersalnego postrzegania otoczenia współczesnej organizacji gospodarującej

Creator:

Ćwik, Bogdan

Object type:

artykuł

Title execution:

Universal model of perception of contemporary environmental organizations

Abstract:

Artykuł podejmuje problem uniwersalnego postrzegania otoczenia współczesnej organizacji gospodarującej, jaką jest między innymi przedsiębiorstwo, dotycząc racjonalnego i skutecznego postrzegania sytuacji w turbulentnym otoczeniu tej organizacji. Praca przedstawia model uniwersalnej jednostki rzeczywistości, będącej teoretyczno-logicznym konstruktem, odnoszącym się głównie do teorii systemów ogólnych Ludwiga von Bertalanffy’ego i epistemologii ewolucyjnej Karla R. Poppera. Jednostkę tą nazwano roboczo modelem systemu organizacyjnego. Zidentyfikowano jego podstawowe elementy, jak strukturę oraz relacje, jak również wskazano zasadę (logikę) jego funkcjonowania, w tym logikę jego rozwoju ilościowego i jakościowego. Przedstawiono także koncepcję modelu ewolucji jakościowej tego typu systemów. Zakłada się, że pomocą opracowanych modeli możliwe będzie wyjaśnianie przyczyn zjawisk, jak również mechanizmów zdarzeń, w turbulentnym otoczeniu współczesnej organizacji gospodarującej, pozwalając na skuteczniejsze zarządzanie tą organizacją. ; The article addresses the problem of the universal perception of the environment of a modern business organization, such as an enterprise, concerning a rational and effective perception of the situation in the turbulent environment of this organization. The work presents a model of a universal unit of reality, a that is a theoretical construct, mainly related to Ludwig von Bertalanffy's general systems theory and the evolutionary epistemology of Karl R. Popper. This unit was named as a model of the organizational system. Its basic elements, such as structure and relations, have been identified, as well as the logic of its functioning, including the logic of its quantitative and qualitative development. The concept of the spiral model of organizational system development as well as the concept of the qualitative evolution model were presented. It is assumed that using the elaborated model will be possible to explain the causes of phenomena as well as the mechanisms of events that occur in the turbulent environment of a modern business organization, allowing for more effective management of this organization.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Identifier:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:456704

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2018.076.05

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 69-85

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Jan 18, 2019

In our library since:

Jan 18, 2019

Number of object content hits:

25

Number of object content views in PDF format

15

All available object's versions:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/549532

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information