Object

Title: Wyniki finansowe polskich spółek publicznych a aktywność ich rad nadzorczych

Creator:

Bohdanowicz, Leszek

Object type:

artykuł

Title execution:

Firm performance and supervisory board’s activity: evidence from Polish listed companies

Abstract:

Niniejszy artykuł porusza problem aktywności rad nadzorczych polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem badań w nim przedstawionych było określenie relacji pomiędzy wynikami finansowymi tych spółek mierzonymi wskaźnikiem ROA a aktywnością ich rad. Próba badawcza obejmowała 1611 obserwacji w 356 spółkach notowanych na GPW w Warszawie pomiędzy 2008 i 2015 rokiem. Dane analizowano za pomocą regresji Poissona. Na podstawie wyników badań można stwierdzić, iż występują statystycznie istotne i negatywne związki pomiędzy wartościami wskaźnika ROA mierzonymi zarówno w bieżącym, jak i w roku wcześniejszym a liczbą posiedzeń rad nadzorczych. Tym samym rezultaty badania potwierdziły, że organy te stają się aktywniejsze w obliczu pogarszających się wyników finansowych spółek i starają się być efektywnymi mechanizmami łagodzenia konfliktu agencji. ; This article deals with the supervisory boards’ activity of Polish companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Its purpose is to determine the relationship between firm performance measured by ROA and this activity. Poisson regression analysis conducted on a sample of 1611 observations in 356 companies between 2008 and 2015 showed that there are statistically significant and negative relationships between the ROA values measured both in the current and previous year and the supervisory boards’ meeting frequency. Thus, the results of the study confirmed that these bodies are becoming more active in the face of the deteriorating financial results of companies and are trying to be effective mechanisms for mitigating the agency's conflict.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Identifier:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:456699

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2017.076.02

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 21-35

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Jan 18, 2019

In our library since:

Jan 18, 2019

Number of object content hits:

18

Number of object content views in PDF format

9

All available object's versions:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/549486

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information