Object

Planned object

Title: Recenzja osiągnieć naukowo-badawczych, dorobku dydaktycznego, dorobku organizacyjnego oraz współpracy międzynarodowej dr. inż. Adriana Kliksa w związku z postępowaniem dotyczącym nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacji

Creator:

Zieliński, Ryszard

Object type:

recenzja

Publication date:

2019.01.08

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information