Object

Planned object

Title: Scharakteryzowanie zwartych operatorów Hankela w sytuacji niealgebraicznej. Zbadanie i opracowanie problemu regularyzacji dla faktoryzacji w przypadku funkcji prostych, gładkich lub analitycznych oraz zastosowanie tych wyników w teorii operatorów Toeplitza i Hankela

Creator:

Leśnik, Karol

Object type:

raport z badań

Publication date:

2018.11.19

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information