Object

Planned object

Title: Scharakteryzowanie zwartych operatorów Hankela w sytuacji niealgebraicznej. Zbadanie i opracowanie problemu regularyzacji dla faktoryzacji w przypadku funkcji prostych, gładkich lub analitycznych oraz zastosowanie tych wyników w teorii operatorów Toeplitza i Hankela

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information