Object

Planned object

Title: Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Krzysztofa Kierzka na temat: „Zastosowanie konwencjonalnych materiałów węglowych i układów hybrydowych węgiel-krzem w systemach magazynowania energii opartych na elektochemicznej insercji litu lub sodu”

Creator:

Czerwiński, Andrzej

Object type:

opinia

Publication date:

2018.11.13

NumberOfPages:

4

Language:

pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Technologii Chemicznej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Rights holder:

Czerwiński, Andrzej

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information