Object

Planned object

Title: Opinia o innowacyjności: Wprowadzenie skutecznej metody znakowania w celu identyfikacji i weryfikacji autentyczności produktów oraz śledzenia oznakowanych produktów w procesie ich dystrybucji poprzez inwestycję w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań procesowych, produktowych i marketingowych

Creator:

Bula, Karol

Object type:

opinia

Publication date:

2018.09.07

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information