Object

Planned object

Title: Otrzymywanie funkcjonalnych żywic na bazie ligniny i lignosulfonianów oraz ich charakterystyka fizykochemiczna

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information