Obiekt

Tytuł: Identification of inertia and activity in the market behaviour of enterprises

Wariant tytułu:

Identyfikacja inercji i aktywności w zachowaniach rynkowych przedsiębiorstw

Abstrakt:

The study investigates the market behaviour of Polish enterprises. It focuses on four different activities undertaken by them, including: implementation of development investments, increase in the employment level, introduction of new products and expansion into new markets. Those activities are considered to be the main differentiation criteria between enterprises’ inert and congruent market behaviour. The aim of the study was to recognize what combination of chosen criteria is the most accurate in identifying inert and congruent enterprise market behaviour. For this purpose, a research model was constructed and primary data collection on a sample of 1238 Polish enterprises was conducted. All data were analysed using Statistica. For model validation, a comparison of ROC curves was used. The obtained results show that the most accurate in recognizing inert and congruent enterprise market behaviour are three criteria: implementation of development investments, increase in the employment level and new market expansion. Such a combination of chosen criteria gives the highest specificity of the model. Furthermore, considering two out of the four analysed criteria, the most accurate in recognizing enterprises’ inert and congruent market behaviour are aspects of increased employment level and new market expansion. This research reveals findings and draws conclusions that help to better understand enterprises’ market activities. The presented findings can lead to better knowledge about the behaviour of enterprises and their potential to contribute to economic development. As such, the study can be used in future economic projections. ; W pracy przeanalizowano zachowania rynkowe polskich przedsiębiorstw. Skoncentrowano się na czterech różnych działaniach, w tym: wdrażaniu inwestycji rozwojowych, zwiększaniu poziomu zatrudnienia, wprowadzaniu nowych produktów i ekspansji na nowe rynki. Działania te są uważane za główne kryteria rozróżnienia między inercją a zachowaniami rynkowymi stosownych przedsiębiorstw. Celem badania było rozpoznanie, jaka kombinacja wybranych kryteriów jest najdokładniejsza w identyfikowaniu inercji i zachowań rynkowych stosownych przedsiębiorstw. W tym celu skonstruowano model badawczy i przeprowadzono zbiór danych pierwotnych na próbie 1238 polskich przedsiębiorstw. Wszystkie dane analizowano za pomocą Statistica. W walidacji modelu zastosowano porównanie krzywych ROC. Uzyskane wyniki wskazują, że najbardziej skrupulatne rozpoznawanie inercji i zachowań rynku stosownych przedsiębiorstw to trzy kryteria: realizacja inwestycji rozwojowych, wzrost poziomu zatrudnienia i ekspansja na nowe rynki. Taka kombinacja wybranych kryteriów daje najwyższą specyfikę modelu. Ponadto, biorąc pod uwagę dwa z czterech analizowanych kryteriów, najmniejszą podatnością na uznanie obojętnych i zgodnych zachowań rynkowych przedsiębiorstw są aspekty wzrostu poziomu zatrudnienia i nowej ekspansji rynkowej. Na podstawie badań wyciągnięto wnioski, które pomagają lepiej zrozumieć działalność na rynku. Przedstawione wyniki mogą doprowadzić do lepszej wiedzy na temat zachowań przedsiębiorstw i ich potencjału do przyczyniania się do rozwoju gospodarczego. Badanie można także wykorzystać w przyszłych prognozach gospodarczych.

Wydawca:

Publishing House of Poznan University of Technology

Identyfikator:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:447417

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2017.075.21

Język:

pol ; eng

Powiązania:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Udostępniane przez:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 269-278

Prawa:

wszystkie prawa zastrzeżone

Prawa dostępu:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Właściciel praw:

Politechnika Poznańska

Format obiektu cyfrowego:

application/pdf

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

28 lis 2018

Data dodania obiektu:

5 wrz 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

22

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

5

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/540153

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji