Object

Title: TPM indicators as performance measures of an upgraded manufacturing process

Title execution:

Wskaźniki TPM jako mierniki wydajności usprawnionego procesu produkcji

Abstract:

Zinc oxide concentrate production is performed in the so-called rolldown process with the use of rotary furnaces. It is a complex technological process in which the zinc-bearing waste harmful to the environment is used as raw material. Incorrect process execution will cause a large number of unplanned stops. Three upgraded technological lines used for the production of concentrated zinc oxide at B. Recycling Sp. z o.o. company were analyzed. The purpose of the study was to determine the production process efficiency after implementation of the changes. In the study we used the Total Productive Maintenance method. We made the histograms for planned downtime and failures of individual technological lines for a period of one year and set the MTTF, MTBF and OEE indices. Analysis of results has allowed to propose a solution to shorten the failure duration. ; Wytwarzanie koncentratu tlenku cynku następuje w tzw. procesie przewałowym z wykorzystaniem pieców obrotowych. Jest to skomplikowany proces technologiczny w którym jako surowiec wykorzystuje się szkodliwe dla środowiska odpady cynkonośne. Nieprawidłowa realizacja procesu powoduje występowanie dużej liczby nieplanowanych postojów. Analizie poddano trzy zmodernizowane linie technologiczne do wytwarzania koncentratu tlenku cynku w przedsiębiorstwie B. Recycling sp. z o o. Celem opracowania było określenie efektywności procesu produkcyjnego po wprowadzeniu zmian. W badaniach wykorzystano metodę Total Productive Maintenance. Sporządzono histogramy przestojów planowanych i awarii dla poszczególnych linii technologicznych dla okresu jednego roku i wyznaczono wskaźniki MTTF, MTBF i OEE. Analiza wyników umożliwiła zaproponowanie rozwiązania pozwalającego skrócić czas trwania awarii.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Identifier:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:447198

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2017.075.14

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 189-199

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Nov 28, 2018

In our library since:

Aug 31, 2018

Number of object content hits:

65

Number of object content views in PDF format

37

All available object's versions:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/539860

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information