Object

Planned object

Title: Raport z etapu 1: „Przegląd i analiza rozwiązań technicznych związanych z kompresowaniem danych dostępnych na rynku oraz w literaturze przedmiotu” projektu: „Wykonanie badań oraz analiz wybranych zagadnień z zakresu kompresji (stratnej i bezstratnej) danych wizyjnych w czasie rzeczywistym”

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information