Obiekt

Tytuł: Redukcja emisji tlenków azotu w kotłach energetycznych jako konieczność spełnienia europejskich standardów emisyjnych

Twórca:

Radsak, Daria

Typ obiektu:

artykuł

Wariant tytułu:

Reduction of nitrogen oxides emissions in power boilers connected with european legal requirements

Abstrakt:

Tlenki azotu emitowane do atmosfery w wyniku energetycznego spalania paliw należą do podstawowych zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Konieczność dostosowania energetyki krajowej do wymagań polityki Unii Europejskiej w zakresie standardów emisyjnych wymusza podjęcie kroków w kierunku modernizacji znacznej liczby obiektów energetycznego spalania paliw w Polsce. Dopuszczalne wielkości emisji tlenków azotu precyzuje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED). Jako punkt odniesienia standardów emisyjnych tlenków azotu oraz warunków pozwoleń przyjęto dokument referencyjny BAT, zgodnie z którym dostosowanie instalacji do założonych wymagań będzie musiało nastąpić w terminie do 4 lat po opublikowaniu konkluzji. W pracy zostanie przedstawiona problematyka emisji tlenków azotu w kotłach energetycznych, wysokosprawne technologie redukcji emisji tlenków azotu oraz przykład modernizacji kotła polegającej na dobudowie instalacji odazotowania spalin. ; Emissions of nitrogen oxides caused by large combustion processes are the one of the major pollution factors. The necessity of domestic power sector adjustment to European Union requirements for emission standards forces taking vital steps in a view to modernization of majority of Polish large combustions plants. Limit values for nitrogen oxide emissions clarifies the Directive 2010/75/UE of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (IED), according to which, the majority of domestic combustion plants requires the modernization of its' denitrification systems. The Reference Document BAT (Best Available Techniques) was adopted as a point of reference for nitrogen oxides emission standards. The thesis delineates the issue of reduction of nitrogen oxides emissions in power boilers, connected with tightened legal restrictions for industrial emissions, high-effective denitrification technologies and example of power boiled modernization connected with denitrogenation installation extension.

Wydawca:

Publishing House of Poznan University of Technology

Identyfikator:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:442358

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.90.0030

Język:

pol ; eng

Powiązania:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Udostępniane przez:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 333-345

Prawa:

wszystkie prawa zastrzeżone

Prawa dostępu:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Właściciel praw:

Politechnika Poznańska

Format obiektu cyfrowego:

application/pdf

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

15 cze 2018

Data dodania obiektu:

15 cze 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 430

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

1399

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/535028

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji