Object

Title: Redukcja emisji tlenków azotu w kotłach energetycznych jako konieczność spełnienia europejskich standardów emisyjnych

Creator:

Radsak, Daria

Object type:

artykuł

Title execution:

Reduction of nitrogen oxides emissions in power boilers connected with european legal requirements

Abstract:

Tlenki azotu emitowane do atmosfery w wyniku energetycznego spalania paliw należą do podstawowych zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Konieczność dostosowania energetyki krajowej do wymagań polityki Unii Europejskiej w zakresie standardów emisyjnych wymusza podjęcie kroków w kierunku modernizacji znacznej liczby obiektów energetycznego spalania paliw w Polsce. Dopuszczalne wielkości emisji tlenków azotu precyzuje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED). Jako punkt odniesienia standardów emisyjnych tlenków azotu oraz warunków pozwoleń przyjęto dokument referencyjny BAT, zgodnie z którym dostosowanie instalacji do założonych wymagań będzie musiało nastąpić w terminie do 4 lat po opublikowaniu konkluzji. W pracy zostanie przedstawiona problematyka emisji tlenków azotu w kotłach energetycznych, wysokosprawne technologie redukcji emisji tlenków azotu oraz przykład modernizacji kotła polegającej na dobudowie instalacji odazotowania spalin. ; Emissions of nitrogen oxides caused by large combustion processes are the one of the major pollution factors. The necessity of domestic power sector adjustment to European Union requirements for emission standards forces taking vital steps in a view to modernization of majority of Polish large combustions plants. Limit values for nitrogen oxide emissions clarifies the Directive 2010/75/UE of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (IED), according to which, the majority of domestic combustion plants requires the modernization of its' denitrification systems. The Reference Document BAT (Best Available Techniques) was adopted as a point of reference for nitrogen oxides emission standards. The thesis delineates the issue of reduction of nitrogen oxides emissions in power boilers, connected with tightened legal restrictions for industrial emissions, high-effective denitrification technologies and example of power boiled modernization connected with denitrogenation installation extension.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Identifier:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:442358

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.90.0030

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 333-345

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2018

In our library since:

Jun 15, 2018

Number of object content hits:

1 430

Number of object content views in PDF format

1399

All available object's versions:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/535028

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information