Object

Title: Zastosowanie modelu Hargreavesa - Samani do estymacji nasłonecznienia w fotowoltaice dla polskich warunków klimatycznych

Title execution:

Performance Assessment of Hargreaves – Samani Model in Estimating Insolation in Photovoltaics in Polish Climatic Conditions

Abstract:

Występujące w literaturze izotropowe, anizotropowe czy pseudoizotropowe modele matematyczne umożliwiają wyznaczenie gęstości mocy promieniowania słonecznego na podstawie różnych, często mało szczegółowych lub niepełnych ciągów pomiarowych. Złożona aparatura pomiarowa oraz brak możliwości przeprowadzania badań w dowolnym miejscu na Ziemi wymusza konieczność estymacji tej wielkości, a dokładność uzyskiwanych wyników określa zasadność ich stosowania w różnych szerokościach geograficznych. Celem pracy jest analiza skuteczności modelu Hargreaves – Samani w szacowaniu globalnego promieniowania słonecznego dla lokalnych warunków klimatycznych (Poznań, 52°25’ N, 16°56’ E). Parametrami wejściowymi w modelu są wartości maksymalnej i minimalnej dobowej temperatury powietrza uzyskane ze stacji meteorologicznej zlokalizowanej na terenie miasta Poznań. Zastosowany model opisano wartością błędu RMS i MBE na poziomie 12,54 % i – 7,85 %, co wskazuje na możliwość jego stosowania dla wybranych okresów roku. ; Occurring in the literature isotropic, anisotropic or pseudoisotropic mathematical models allow to determine the power density of solar radiation basing on the different, often not very detailed or even incomplete measurement sequences. Complex measurement stand and difficulties in conducting experiments at any latitude make it necessary to estimate that value and the accuracy of the results determines the validity of their application in different geographical locations. The aim of the study is to analyze the effectiveness of the Hargreaves – Samani model in estimating global solar radiation for the local climatic conditions (Poznań, 52°25’ N, 16°56’ E). The input data in the model are the maximum and minimum daily air temperature obtained from the meteorological station located in the city of Poznań. The analyzed model describes the value of the RMS and MBE error at the level of 12,54 % and – 7,85 % which indicates the possibility of its use for selected periods of the year.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Identifier:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:441712

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.89.0029

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 313-320

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Jun 7, 2018

In our library since:

Jun 5, 2018

Number of object content hits:

61

Number of object content views in PDF format

44

All available object's versions:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/534085

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information