Object

Title: Tworzenie i obliczanie modeli elektrycznych perkolacji w układzie trójwymiarowym

Creator:

Frączak, Piotr

Object type:

artykuł

Title execution:

Creating and Calculation of Percolation Electric Models in the Three–Dimensional System

Abstract:

W pracy przedstawiono opis próbek walcowych polimerowych oraz budowę i obliczanie ich modeli elektrycznych perkolacji trójwymiarowych (perkolacja dla gałęzi na sieci). Modele elektryczne perkolacji trójwymiarowych próbek polimerowych stanowią obwody elektryczne. Obwody elektryczne składają się z pięciu sieci kwadratowych, usytuowanych koncentrycznie i połączonych ze sobą. Każda sieć ma gałęzie utworzone z rezystorów lub impedancji (odpowiednia kompilacja rezystorów i kondensatorów). Tak zdefiniowany model elektryczny perkolacyjny trójwymiarowy przekształcono w obwód elektryczny płaski i dostosowano do analizy w programie PSpice. W analizie obwodu elektrycznego, zgodnie z teorią perkolacji, uwzględniono losowy sposób zwierania jego gałęzi. Obliczania symulacyjnego wartości natężenia prądu próbek polimerowych wyznaczono na podstawie ich modeli elektrycznych perkolacji trójwymiarowych, napięcia wymuszającego o określonej częstotliwości oraz zadeklarowania stosownych analiz prądowych w programie PSpice. ; The paper presents a description of polymer cylindrical samples of polymer and the construction and calculation of their three–dimensional percolation electric models (percolation for the branch network). The three–dimensional percolation electric models of polymer samples are the electrical circuits. The electrical circuits are composed of five square networks, arranged concentrically and connected together. Each network has branches of resistors or impedance (appropriate compilation of resistors and capacitors). The defined three–dimensional percolation model electric has been transformed into flat electric circuit and then adapted to the analysis in the PSpice software. In the analysis of electric circuit, according to the percolation theory, the randomly way of closing its branches has been applied. The simulation calculations of the polymer samples current were determined based on their three–dimensional percolation electrical models, the forcing voltage of a specific frequency and declaring relevant current analyzes in PSpice software.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Identifier:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:440840

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.89.0017

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 187-194

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Jun 7, 2018

In our library since:

May 17, 2018

Number of object content hits:

36

Number of object content views in PDF format

23

All available object's versions:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/532959

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information