Object

Planned object

Title: Recenzja artykułów: „Identyfikacja atutów zastosowania przetwarzania w chmurze przez małe firmy”; „Internet rzeczy w integracji procesów zarządzania kryzysowego”; „Koncepcja uniwersalnego postrzegania rzeczywistości stanowiącej otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne współczesnej organizacji gospodarującej” ” przewidzianych do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie

Creator:

Kucęba, Robert

Object type:

recenzja

Publication date:

2018.04.30

NumberOfPages:

9

Language:

pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Rights holder:

Kucęba, Robert

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information