Object

Planned object

Title: Recenzja artykułów: „Autonomiczność ocen przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych”, „Skuteczność specjalnych stref ekonomicznych w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego”; „Wyniki finasowe polskich spółek publicznych a aktywność ich rad nadzorczych” przewidzianych do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie

Creator:

Marciniak, Stanisław

Object type:

recenzja

Publication date:

2018.04.30

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information