Obiekt

Tytuł: Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych na przykładzie próbnych ewakuacji w placówkach oświatowych

Wariant tytułu:

Safety management in crisis situations on the example of evacuation drills in educational institutions

Abstrakt:

Autorzy opracowania tworzą zespół badawczy, który zwraca uwagę na zagadnienia zarządzania bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych. Jednym z elementów zarządzania bezpieczeństwem jest realizacja § 17. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Zapis rozporządzenia określa wymóg przeprowadzania ćwiczeń w zakresie próbnych ewakuacji. Zespół badawczy zwrócił uwagę na zapis, który nakazuje dyrektorom placówek oświatowych przeprowadzać ćwiczenia w zakresie próbnych ewakuacji raz w roku. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych na próbie 1017 studentów I roku w województwie podkarpackim, którzy odpowiadali na pytania odnośnie udziału w próbnych ewakuacjach. Potwierdzeniem stawianych hipotez w niniejszym artykule są dane uzyskane od Komendantów Powiatowych (Miejskich) Państwowej Straży Pożarnej. ; The authors of the article make up the research team which draws attention to the issues of safety management in crisis situations. One of the elements of safety management is the implementation of § 17. 1 and 2 of the Ordinance of the Minister of the Interior and Administration of 7 June 2010 on fire protection of buildings, other building facilities and areas (OJ 2010 No. 109, item 719). The range of the regulation sets out the requirement to conduct practice evacuation drills. The research team drew attention to the provision which requires the directors of educational institutions to perform exercises on evacuation drills once a year. The article presents the results of surveys on a sample of 1,017 first-year students in the Podkarpackie Province who responded to questions regarding the participation in evacuation drills. The hypotheses of this article were confirmed by the data obtained from District (Urban) Commanders of the State Fire Service.

Wydawca:

Publishing House of Poznan University of Technology

Identyfikator:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:439127

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2016.071.21

Język:

pol ; eng

Powiązania:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Udostępniane przez:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 243-256

Prawa:

wszystkie prawa zastrzeżone

Prawa dostępu:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Właściciel praw:

Politechnika Poznańska

Format obiektu cyfrowego:

application/pdf

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

18 kwi 2018

Data dodania obiektu:

18 kwi 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

36

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

16

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/531247

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji