Object

Title: Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych na przykładzie próbnych ewakuacji w placówkach oświatowych

Title execution:

Safety management in crisis situations on the example of evacuation drills in educational institutions

Abstract:

Autorzy opracowania tworzą zespół badawczy, który zwraca uwagę na zagadnienia zarządzania bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych. Jednym z elementów zarządzania bezpieczeństwem jest realizacja § 17. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Zapis rozporządzenia określa wymóg przeprowadzania ćwiczeń w zakresie próbnych ewakuacji. Zespół badawczy zwrócił uwagę na zapis, który nakazuje dyrektorom placówek oświatowych przeprowadzać ćwiczenia w zakresie próbnych ewakuacji raz w roku. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych na próbie 1017 studentów I roku w województwie podkarpackim, którzy odpowiadali na pytania odnośnie udziału w próbnych ewakuacjach. Potwierdzeniem stawianych hipotez w niniejszym artykule są dane uzyskane od Komendantów Powiatowych (Miejskich) Państwowej Straży Pożarnej. ; The authors of the article make up the research team which draws attention to the issues of safety management in crisis situations. One of the elements of safety management is the implementation of § 17. 1 and 2 of the Ordinance of the Minister of the Interior and Administration of 7 June 2010 on fire protection of buildings, other building facilities and areas (OJ 2010 No. 109, item 719). The range of the regulation sets out the requirement to conduct practice evacuation drills. The research team drew attention to the provision which requires the directors of educational institutions to perform exercises on evacuation drills once a year. The article presents the results of surveys on a sample of 1,017 first-year students in the Podkarpackie Province who responded to questions regarding the participation in evacuation drills. The hypotheses of this article were confirmed by the data obtained from District (Urban) Commanders of the State Fire Service.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Identifier:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:439127

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2016.071.21

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 243-256

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Apr 18, 2018

In our library since:

Apr 18, 2018

Number of object content hits:

36

Number of object content views in PDF format

16

All available object's versions:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/531247

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information