Object

Title: Wybrane praktyki zarządcze a dobrostan pracowniczy

Title execution:

Selected management practices and well-being of employees

Abstract:

Celem artykułu jest identyfikacja działań (praktyk) zarządczych wpływających na dobrostan pracowników i zwrócenie uwagi szczególnie na te spośród nich, które występują w newralgicznych obszarach zarządzania: bezpieczeństwa pracy, delegowania uprawnień, kontroli pracy, oceny pracy i rozwoju zawodowego oraz przestrzegania zasad i norm etycznych. Przyjęto tezę, że dobre zarządzanie, tj. podejmowanie właściwych decyzji, które przełożą się na konkretne działania i efekty, polega na pogodzeniu imperatywu produktywności organizacji z podwyższaniem dobrostanu pracowniczego (well-being) przy utrzymaniu strategicznej perspektywy organizacji. Dobrostan pracowniczy ujęto zarówno w wymiarze jednostkowym, jak szerszym – jako istotny czynnik mający wpływ na osiąganie celów organizacji. Przedstawiono wynikające ze zwiększenia dobrostanu pracy korzyści dla pracowników, jak i dla pracodawcy. Uwzględniając cechy pracy określone w witaminowym modelu Warra oraz w koncepcjach Michonia Blancharda i Waltona, dokonano próby ukazania praktyk zarządczych, które mogą mieć pozytywny wpływ na dobrostan pracowników. Aby osiągnąć tak nakreślony cel, wykorzystano takie metody badawcze, jak: analiza wyników badań poprzedników oraz rezultaty własnych badań empirycznych nad warunkami humanizacji pracy i czynnikami motywacji pracy (Kozioł, 2011). Ze względu na ograniczone ramy artykułu poruszono jedynie wybrane, ważniejsze wątki badawcze, zwłaszcza te, które dotyczą relacji między kierownikiem a podległym mu pracownikiem. ; The aim of this article is to identify management practices which influence employees’ well-being, paying particular attention to those affecting key aspects of management. This includes work safety, delegating responsibilities, work control and evaluation as well as professional development and safety rules. The adopted thesis suggests that good management, which means making decisions resulting in concrete actions and effects, is based on the compromise between the productivity and the well-being of employees, without affecting the strategic goals of an organization. The article points out the importance of employee well-being as an important factor influencing the objectives of an organization. The article illustrates the benefits of employee well-being for both employees and an employer. Taking into account the characteristics of work described in Warr’s Vitamin Model and concepts discussed by Michon, Blanchard and Walton, the article undertook an attempt to discuss management practices which can have a positive impact on employee well-being. To achieve the aim of this article, the following research methods were applied: analysis of the existing literature as well as analysis of own research results on the conditions for humanizing work and motivators to work. Due to the limited scope of the article, only the most important research aspects have been discussed, especially those related to employee – manager relations.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Identifier:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:438889

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2016.071.15

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 165-177

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Apr 17, 2018

In our library since:

Apr 17, 2018

Number of object content hits:

92

Number of object content views in PDF format

73

All available object's versions:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/531048

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information