Object

Title: Charakterystyka składu mineralnego frakcji iłowej północno- i środkowopolskich glin lodowcowych oraz ich parametrów geologiczno-inżynierskich na terenie Poznania i okolic

Creator:

Krawczyk, Dorota Anna

Object type:

artykuł

Title execution:

Effect of the mineral composition of clay fraction on the variability of geological-engineering parametres of north and middlepolish tills in the area of Poznań

Abstract:

Artykuł prezentuje wyniki badań różnowiekowych glin lodowcowych zalegających w podłożu budowlanym północnej części Poznania i okolic. Dla gruntów tych oznaczono cechy fizyczne oraz ich właściwości związane z konsystencją i spoistością, a także scharakteryzowano je pod względem granulometrycznym. Ponadto, przy pomocy analizy rentgenostrukturalnej, przeprowadzono analizę składu mineralnego frakcji iłowej w badanych próbkach glin zwałowych. Wynikiem wyżej wymienionych badań, mających wymiar interdyscyplinarny, jest korelacja cech mineralogicznych (związanych z genezą osadu) morenowych gruntów spoistych z ich parametrami geotechnicznymi. ; This paper presents results of research of unevenly aged tills (boulder clays) occuring in the construction ground of the northern part of Poznań. For these deposits physical features and their parametres connected with the consistency and cohesiveness were determined. They were also characterised in terms of grain size. Furthermore, using the X-ray diffraction method, the analysis of the mineral composition of clay fraction in the examined samples of boulder clays was conducted. The resulst of the aforementioned tests, of interdisciplinary dimension, is the correlation mineralogical properties (associated with the origin of deposits) of moraine cohesive soils with their geotechnical parametres.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Identifier:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:438249

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2016.22.06

Language:

eng ; pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 71-92

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Apr 9, 2018

In our library since:

Apr 9, 2018

Number of object content hits:

40

Number of object content views in PDF format

30

All available object's versions:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/530269

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information