Obiekt

Tytuł: Projektowanie układu geometrycznego linii kolejowych o nagłych zmianach krzywizn zgodnie z nowelizacją rozporządzenia

Twórca:

Straszewski, Wojciech

Typ obiektu:

artykuł

Wariant tytułu:

Designing of geometric railway line in plan with abrupt change of curvature according to the amendment of regulation

Abstrakt:

W artykule przedstawiono oraz porównano dwie metody obliczania układów geometrycznych o nagłych zmianach krzywizn, zawarte w Rozporządzeniu [7] oraz Normie [6]. Przeanalizowano następujące układy geometryczne o nagłych zmianach krzywizn: połączenie łuku kołowego z prostą bez krzywej przejściowej, połączenia łuków koszowych oraz odwrotnych bez wstawki prostej oraz z wstawką prostą, połączenia rozjazdowe. Opisano parametry kinematyczne do obliczania układów geometrycznych o nagłych zmianach krzywizn, przedstawione w Rozporządzeniu [7] oraz Normie [6]. Podano wartości rekomendowane oraz wyjątkowe tych parametrów. Porównano dopuszczalne prędkości pociągów wynikające z obliczeń wg Rozporządzenia [7] oraz Normy [6]. Ustalono, że na istniejących liniach kolejowych, podlegających ocenie zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla interoperacyjności systemu kolei dla prędkości powyżej 60 km/h, możliwe jest zwiększanie dopuszczalnej prędkości nawet o 50 km/h. Obliczenia połączeń rozjazdowych wg Normy [6] wykazały, że dla wybranych typów rozjazdów zwyczajnych, możliwe jest zwiększenie dopuszczalnej prędkości jazdy na tory zwrotne. ; The article presents and compares two methods for calculating the geometrical arrangement of railway lines with abrupt change of curvature which are described in the European Standard [6] and polish regulation [7]. Analyzed the following geometrical arrangement with abrupt change of curvature: connection of the circular curve and straight without transition curve, connections of the compound curve and reverse curve with straight and without straight, turnout connections. The kinematic parameters for calculating the geometries of abrupt change of curvature, set out in regulations [6] and [7] were described. The limits of normal and exceptional value of these parameters were indicated. Compared permissible speed resulting from the calculation according to the regulations [6] and [7]. The analysis shows that on the existing railway lines evaluated with the essential requirements for interoperability for speeds above 60 kph is possible to increasing the speed limit even up to 50 kph. Calculations of turnout connections according to the European Standard [6] showed that for some turnout is possible to increase the speed limit on the diverging tracks.

Wydawca:

Publishing House of Poznan University of Technology

Miejsce wydania:

Poznań

Identyfikator:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:438039

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2016.22.03

Język:

eng ; pol

Powiązania:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Udostępniane przez:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 35-47

Prawa:

wszystkie prawa zastrzeżone

Prawa dostępu:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Właściciel praw:

Politechnika Poznańska

Format obiektu cyfrowego:

application/pdf

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-04-06

Data dodania obiektu:

2018-04-06

Liczba wyświetleń treści obiektu:

16

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

3

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/530200

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji