Obiekt

Tytuł: Kompetencja etyczna – kluczowy element projakościowych aspektów zarządzania bezpieczeństwem pracy

Wariant tytułu:

Ethical competence as a key element in pro-quality aspects of work safety management

Abstrakt:

Zasada wysokiej jakości pracy wymaga od osób działających na rzecz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przestrzegania należytej staranności i obiektywizmu w ocenie sytuacji, tak aby działania te zasługiwały na zaufanie wszystkich interesariuszy. Będą to więc nie tylko pracownicy i pracodawca, ale także klienci, dostawcy czy środowiska lokalne. Pisząc o kompetencji etycznej, pojmowanej jako znajomość obowiązujących reguł etycznych, należy wspomnieć o sprawności organizacyjnej, terminowości, fachowości, otwartości na zgłaszane problemy występujące w środowisku pracy, ale także o szacunku, wiarygodności i o zwykłej codziennej uprzejmości w kontaktach z innymi osobami. Kompetencje zawodowe osoby zajmującej się bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w pracy powinny obejmować nie tylko wiedzę i umiejętności z obszaru bhp, ale także z zakresu etyki i właściwych postaw zawodowych. W artykule zaprezentowano modelowe ujęcie wybranych aspektów kompetencji etycznej, które – zdaniem autorów – w sposób szczególny wpływają na skuteczność działań kształtujących pożądany poziom kultury bezpieczeństwa pracy i wpisują się w zakres społecznej odpowiedzialności biznesu. ; The principle of high quality of work requires all the people involved in safety at work to assess the situations appropriately and objectively to earn the trust of all the stakeholders. The stakeholders are not only employees and the employer, but also customers, suppliers and the local environment. When taking on the subject of ethical competence, understood as knowledge of current ethical rules, one must mention organisational efficiency, punctuality, expert knowledge, readiness to tackle problems from the working environment, and also respect, credibility and common, everyday politeness in contacts with other people. The professional competences of a person responsible for safety at work should encompass not only OHS knowledge, but also issues connected to ethics and appropriate professional attitudes. The article presents a model approach to chosen aspects of ethical competence which, according to the authors, particularly affect the effectiveness of all the actions shaping a desired level of safety culture and social responsibility.

Wydawca:

Publishing House of Poznan University of Technology

Identyfikator:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:437418

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2017.072.14

Język:

pol ; eng

Powiązania:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Udostępniane przez:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 187-198

Prawa:

wszystkie prawa zastrzeżone

Prawa dostępu:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Właściciel praw:

Politechnika Poznańska

Format obiektu cyfrowego:

application/pdf

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-04-11

Data dodania obiektu:

2018-03-30

Liczba wyświetleń treści obiektu:

694

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

665

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/529873

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji