Object

Title: Kompetencja etyczna – kluczowy element projakościowych aspektów zarządzania bezpieczeństwem pracy

Title execution:

Ethical competence as a key element in pro-quality aspects of work safety management

Abstract:

Zasada wysokiej jakości pracy wymaga od osób działających na rzecz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przestrzegania należytej staranności i obiektywizmu w ocenie sytuacji, tak aby działania te zasługiwały na zaufanie wszystkich interesariuszy. Będą to więc nie tylko pracownicy i pracodawca, ale także klienci, dostawcy czy środowiska lokalne. Pisząc o kompetencji etycznej, pojmowanej jako znajomość obowiązujących reguł etycznych, należy wspomnieć o sprawności organizacyjnej, terminowości, fachowości, otwartości na zgłaszane problemy występujące w środowisku pracy, ale także o szacunku, wiarygodności i o zwykłej codziennej uprzejmości w kontaktach z innymi osobami. Kompetencje zawodowe osoby zajmującej się bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w pracy powinny obejmować nie tylko wiedzę i umiejętności z obszaru bhp, ale także z zakresu etyki i właściwych postaw zawodowych. W artykule zaprezentowano modelowe ujęcie wybranych aspektów kompetencji etycznej, które – zdaniem autorów – w sposób szczególny wpływają na skuteczność działań kształtujących pożądany poziom kultury bezpieczeństwa pracy i wpisują się w zakres społecznej odpowiedzialności biznesu. ; The principle of high quality of work requires all the people involved in safety at work to assess the situations appropriately and objectively to earn the trust of all the stakeholders. The stakeholders are not only employees and the employer, but also customers, suppliers and the local environment. When taking on the subject of ethical competence, understood as knowledge of current ethical rules, one must mention organisational efficiency, punctuality, expert knowledge, readiness to tackle problems from the working environment, and also respect, credibility and common, everyday politeness in contacts with other people. The professional competences of a person responsible for safety at work should encompass not only OHS knowledge, but also issues connected to ethics and appropriate professional attitudes. The article presents a model approach to chosen aspects of ethical competence which, according to the authors, particularly affect the effectiveness of all the actions shaping a desired level of safety culture and social responsibility.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Identifier:

oai:repozytorium.put.poznan.pl:437418

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2017.072.14

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 187-198

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Apr 11, 2018

In our library since:

Mar 30, 2018

Number of object content hits:

694

Number of object content views in PDF format

665

All available object's versions:

http://repozytorium.put.poznan.pl/publication/529873

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information